Category

Uutiset

Accuriden uusin Case Studies mainos – LED Tailor Innova7ion

By | Uutiset | No Comments

Carlo Casagrande Oy:n asiakas LED Tailor Innova7ion on päässyt uusimpana Suomalaisena yrityksenä mukaan Accuriden maailmanlaajuiseen Case Studies mainontaan, joka on juuri julkaistu Accuriden mainosverkostossa maailmanlaajuisesti. LED Tailor Innova7ion tuotealue on erittäin ajankohtainen desinfiointiratkaisuihin, jotka nousevat koko ajan tärkeämmäksi aiheeksi nyky maailmassa.
LED Tailor Innova7ion valmistamissa fotonidesinfiointi tuotteissa käytetään Accuride liukukiskoja, jotka ovat tarjonneet parhaan mahdollisen ratkaisun, joita asiakas on hakenut tuotteensa profiiliin sopivaksi toimivuuden ja laadun suhteen.  Yhteistyö LED Tailor Innova7ionin, Carlo Casagranden ja Accuriden kesken on luonut vankan pohjan ja asiakas on voinut luottaa, että heidän tarpeensa on toteutettu parhaalla mahdollisella panoksella. Näin kaikki projektit on voitu viedä loppuun lujassa yhteistyössä ilman ongelmia.
Tämä yhteistyö on luonut vahvan siteen yrityksien välille ja näin LED Tailor Innova7ionin on helppo katsoa tulevaisuuden tuomia uusia haasteita fotonidesinfioinnissa uusien kiskojen osalta luottaen, että kaikki osapuolet panostavat parhaiden ratkaisujen löytämiseen nopealla aikataululla.
Lue LED Tailor Innova7ion Case Studies mainos heidän tuotteistaan, joissa Accuriden kiskot käytössä.

Read More

Accuriden Case Studies mainos – Telemerkki Oy

By | Uutiset | No Comments

Carlo Casagrande Oy:n pitkäaikainen asiakas Telemerkki Oy on päässyt uusimpana Suomalaisena yrityksenä mukaan Accuriden maailmanlaajuiseen Case Studies mainontaan, joka on juuri julkaistu Accuriden mainosverkostossa maailmanlaajuisesti.
Telemerkki Oy:n valmistamissa tuotteissa Marine, Sairaala ja Liikennepuolelle on useiden vuosien ajan käytetty Accuride liukukiskoja, jotka ovat tarjonneet asiakkaalle heidän vaatiman luotettavuuden, kestävyyden ja suorityskyvyn.  Tänä aikana yhteistyö Telemerkin, Carlo Casagranden ja Accuriden välillä on hioutunut huippuunsa, jonka pohjalta asiakas on voinut luottaa, että heidän tarpeitansa kuunnellaan ja huomioidaan välittömästi. Näin kaikki projektit on voitu viedä loppuun lujassa yhteistyössä ilman ongelmia.
Tämä on luonut vahvan siteen yrityksien välille, jonka pohjalta osapuolien on ollut helppo keskittyä tulevaisuuden tuomiin uusiin mahdollisuuksiin sekä haasteisiin ja vastata näihin parhaalla mahdollisella laadulla jokaisella osa-alueella.
Lue Telemerkki Oy:n Case Studies mainos heidän tuotteistaan, joissa Accuriden kiskot käytössä.

Read More

Accuriden Case Studies mainos – Kaso Oy

By | Uutiset | No Comments

Carlo Casagrande Oy:n pitkäaikainen asiakas Kaso Oy on päässyt uusimpana Suomalaisena yrityksenä mukaan Accuriden maailmanlaajuiseen Case Studies mainontaan, joka on julkaistu maailmanlaajuisesti Accuriden mainosverkostossa. Kaso Oy:n tuotevalikoima omaisuuden ja tiedon suojaamiseen on erittäin kattava ja nykymaailmassa, jossa tarve tällaisille tuotteille kasvaa on kiinnostava kohde  Accuriden tuotteille.
Kaso Oy on käyttänyt erilaisia Accuriden kiskoja tuotteissaan useiden vuosien ajan, jonka aikana yhteistyö heidän, Carlo Casagranden ja Accuriden välillä on hioutunut huippuunsa. Tämän pohjalta Kaso on voinut luottaa, että heidän tarpeitansa kuunnellaan ja uudet suunnitelmat kiskoihin liittyen huomioidaan suurella painoarvolla.
Tämä on luonut vahvan yhteistyöpohjan yrityksien välille, jonka pohjalta osapuolien on ollut helppo keskittyä tulevaisuuden tuomiin uusiin mahdollisuuksiin ja vastata näihin parhaalla mahdollisella laadulla.
Lue Kaso Oy:n Case Studies mainos heidän tuotteistaan, joissa Accuriden kiskot käytössä.

Read More

Accuriden Case Studies mainos – NewIcon Oy

By | Uutiset | No Comments

Carlo Casagrande Oy:n pitkäaikainen asiakas NewIcon Oy on päässyt uusimpana Suomalaisena yrityksenä mukaan Accuriden erittäin haluttuun Case Studies mainontaan, joka on julkaistu maailmanlaajuisesti Accuriden mainosverkostossa. NewIcon Oy:n toiminta lääkehuollon automatisoinnissa on tämän päivän teknologian mielenkiintoisimpia kohteita ja ko. alasta Accuridella on maailmanlaajuisesti kokemusta Accruride komponenttien toimittamisen suhteen, joiden seurauksena kyseinen CS mainos on saanut erittäin laajan vastaanoton.
NewIcon Oy on käyttänyt erilaisia Accuriden kiskoja tuotteissaan vuosien ajan, jonka pohjalta asiakas on luottanut soljuvaan yhteistyöhön ilman ongelmia niin suunnittelussa, toimituksissa kuin jälkimarkkinoinnissakin. Tämä on luonut vahvan yhteistyöpohjan yrityksien välille ja sen pohjalta on helppo katsoa tulevaisuuden tuomia uusia haasteita lääkehuollon automatisoinnissa uusien kiskojen osalta.
Lue NewIcon Oy:n Case Studies mainos heidän tuotteistaan, joissa Accuriden kiskot käytössä.

Read More

Accuriden Case Studies mainos – Metallivalmiste A. Laaksonen Oy

By | Uutiset | No Comments

Carlo Casagrande Oy:n pitkäaikainen asiakas Metallivalmiste A. Laaksonen Oy on päässyt yhtenä Suomalaisena yrityksenä mukaan Accuriden erittäin haluttuun Case Studies mainontaan, joka on julkaistu maailmanlaajuisesti Accuriden mainosverkostossa. Metallivalmiste A. Laaksosella otettiin mahdollisuus CS markkinointiin vastaan ilomielin ja näin yhteistyö heidän, Carlo Casagranden ja Accuriden kanssa sai ansaitsemansa tilan maailmanlaajuisesta markkinointikanavasta.
Metallivalmiste A. Laaksonen Oy on käyttänyt useita erilaisia Accuriden peruskiskoja tuotteissaan vuosien ajan, jonka aikana yhteistyö osapuolien välillä on hioutunut uomiinsa, jonka pohjalta jokainen osapuoli tuntee toisensa hyvin ja voi luottaa soljuvaan yhteistyöhön ilman ongelmia niin suunnittelussa, toimituksissa kuin jälkimarkkinoinnissakin. Tämä on todella auttanut esimerkiksi uusien projektien kohdalla Accuriden uusien tuotteiden esilletuontia, joka on tuonut uusia näkökulmia sekä ratkaisuja esille.
Lue Metallivalmiste A. Laaksosen Case Studies mainos heidän tuotteistaan, joissa Accuriden kiskot käytössä.

Read More

Accuriden Case Studies mainos – Checkmark Oy:sta

By | Uutiset | No Comments

Carlo Casagrande Oy:n pitkäaikainen asiakas Checkmark Oy on päässyt mukaan Accuriden erittäin haluttuun Case Studies mainontaan, joka on julkaistu maailmanlaajuisesti Accuriden mainosverkostossa. Accuriden arvostus pitkäaikaista yhteistyötä kohtaan avasi tämän mahdollisuuden, joka otettiin vastaan Checkmarkilla uutena markkinointimahdollisuutena. Checkmark Oy on käyttänyt useita erilaisia Accuriden peruskiskoja tuotteissaan erikseen Checkmarkille suunnitellun erikoiskiskon lisäksi, joten yhteistyö Accuriden, Carlo Casagranden ja Checkmarkin välillä on toiminut pitkän yhteistyöajan hedelmällisesti auttaen Checkmarkia kiskojen käytön suhteen aina suunnittelusta itse käyttöön asti. Lisäksi vuosien varrella hioutunut puskurivarastointi on ollut yksi kantavista tekijöistä yhteistyön toimivuudelle.
Lue Checkmarkin Case Studies mainos heidän tuotteistaan, joissa Accuriden kisko käytössä.

Read More